Gas & Water

Van Velzen Infratechniek heeft veel ervaring opgedaan in het gecertificeerd aanleggen van gas en water distributieleidingen. Wij plannen en voeren uw opdracht uit conform gemaakte afspraken, maar weten ook dat er ook tijdens de uitvoering situaties kunnen ontstaan waar nauw overleg over plaats moet vinden. 

Van Velzen Infratechniek is